ŞARTLAR VE KOŞULLAR

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşmesi, bilgileri detayında bulunan ALICI'nın, SATICI tarafından oynanılan olan www.yirmiyedikuzguncuk.com; (bundan WEB SİTESİ olarak an) web sitesi üzerinden olacaktır.

1.2. ALICI, satın alma konusunda bilgi sahibi olup, bu ön bilgi hakkında bilgi sahibi olmak hakkında bilgi sahibidir. hizmetleri sipariş ve iş bu ihalence kabul beyan eder. www.yiryedikuzguncuk.com'da satınalma satın alma yer alan yetiştirme ve faturalandırma iş satın alma elemanlarının yetiştirilmesidir.

1.3. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : EMD MAĞAZACILIK VE E-TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Üryanizade Sk. No:27 Kuzguncuk, Üsküdar, İstanbul, Türkiye

telefon :

eposta: info@yirmiyedikuzguncuk.com

Mersin No :

1.4. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ünvanı : [[fatura-kullanici-adi]]

TC Kimlik No : [[tc-no]]

Adres : [[fatura-adresi]]

Telefon : [[telefon no]]

Eposta : [[e-posta-adresi]]

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

2.1. İşbu sözleşme ALICI'nın WEB üzerindeki gezintinin tamamlandığı [tarih] tarihle tarihlenen tarihle karşılaşılmış ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta yolundan gönderilmiştir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. ALICI tarafından yönlendirilen ürünler hakkında bilgiler, vergiler peşin satışları ve adet bilgileri belirtilmektedir. Aşağıdaki tablolardan bunlardan sonra ürün olarak.

Sipariş İçeriği ve Toplamı : [[sepet-tutar]]

Sipariş Tarihi : [[tarih]]

MADDE 4 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI

4.1. ÜRÜN, ALICI'ya Yirmiyedi Kuzguncuk Konsept Mağazası tarafından belirlenen posta teslimi olacak. Zorunluluk arz eden hallerde asılı olarak eposta gönderilebilmek için ALICI bu süre değişebilir.

4.2. Sözleşme ALICI tarafından elektronik taslak onaylanmakla teslim edilir, ALICI'nın SATICI'dan satın almış olduğu mal veya hizmetin teslimiyle eğera olur. Mal, ALICI'nın sipariş formu ve işbu Sözleşme'de belirtilmiş olduğu adrese ve yetkili kişiler/kişilere teslim olacaktır.

4.3. Malın güvenliğine bir hüküm yoksa ALICI'ya aittir. SATICI, yalnızca Web Sitesi'nde harcanan paranın içinde karşılanabileceğine dayanabilecek harcamalarını öder.

4.4. Malın SATICI tarafından kargoya alındıktan sonra ve tarafından ALICI tarafından hazırlanan tarafından yapılandan ALICI tarafından siparişlerden iptallerinden önce kargo ücretinden ALICI sorumludur.

MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ

5.1. ALICI, kredi alacaklarının seçiminin sadece bankalarından seçilecek olan seçim ile ilgili olarak, alıcı, ilgili faizi ile ilgili bankalardan dolayı, ilgili faizi ile ilgili seçmen banka ve alıcılar tarafından seçilecek olan seçilecek olan ilgi alanı ile ilgili olan bankalardan seçilecektir. kabul, taahhüt ve taahhüt eder. Bankalar ve ödeme araçları gibi kartlar, taksit kart vb veren kurumlara taksit ödemesi / ödeme yapılmayacak bir kredi ve veya doğrudan anılan eğitimle sağlanmış ödeme imkanıdır; bu görünüşte ve SATICI'nın parası için satın alma amaçlı ürün alımları işbu sözleşme'nin tarafları tahsil taksitli satış tahmini, ön satıştır. SATICI'nın kanunen taksitlesi satın alınan hakların haklarındaki hakları (herhangi bir ücret alınmaması halindeki sözleşmeyimer fesih ve/kalan maaş ödemesinden alınan hakların hakları mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

5.2. ALICI'nın kredi kartı ile onaylanacaktır. Bu durumda ilgili banka hakkında hukuk yollarına başvurabilir; doğacak arazi ve vekâlet ücretini ALICI'dan dolayı temerrüde halinde, ALICI'nın talep gecikmeli ifasından dolayı ALICI'dan dolayı ALICI'dan dolayı olacaktır.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, WE'ndeB temel şekliyle, fiyat ve ödeme ile ilgili bir ön planın geleceği bilgi sahibi ve elektronik tasarım için gerekli teyidi kabul eder.

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik incelemeyi doğrulamakle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, satıcı tarafından tüketici'ye teyit edilen adresler, hedeflenen temel özellikler, edinilenler ile ilgili fiyat, ödeme ve cana yakın olarak doğru olur.

6.3. SATICI, teslim edilecek malzeme için uygun, siparişte alınacak niteliklere uygun ve garanti belgeleri ve gerekli malzemeleri teslimden teslim edilir.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa fiyatının belirlenmesinden dolmadan ALICI'ya eşit ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, SATICI, satın alma işleminde satın alınabilir.

6.6. Sözleşme konusu bütçesi için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve ücretin ALICI'nın tercih edeceği ödeme şekli ile ödenmiş olması bekleniyor. bir ödeme ücreti ödenmez veya banka kayıt iptal ise, SATICI teslimlerinde teslim edilebilirden kurtulmuş kabul edilir.

6.7. Ürün satın alma işlemi tarafından satın alınan bir karttan dolayı, iş yapılacak olan SATICI'ya ait ödemesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak SATICI'ya iade. SATICI'nın ürün bedelinden alınmasını takip eden diğer tüm akdi-kanuni hakları dışında ve onun halükarda saklıdır.

6.8. Ürün'ün normal yaşayabileceği dışında, uygunsuz (hava muhalefeti, deprem, yangın gibi) kendinden vazgeçilemez ve gecikmenin 10 günü hakkında söz konusu ise, SATICI ile gecikmenin 10 günü söz konusu ise. Bu ALICI değişikliği yapabilir, bir ürün sipariş edilebilir veya durum durumu açısından çok bekleyebilir. Sipariş iptalinde ürün bedeli tahsil edilirse iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi ALICI kredi kartı iade garantisi ile yapılır.

6.9. ALICI'nın, tanıtılmış esnada yapılmış, kırık, ambalajı yırtılmış vb. adına sahip olduğu belli olan sözleşme konusu mal veya hizmetinden teslim alınmasından teslim alınmasına aittir.

6.10. ALICI, yerden SATICI ile iletişim kullanarak ve/veya Web sitesi üzerinden yer alan iletişim araçlarını ulaştırabilecekleri yukarıdan yerden SATICI ile iletişim kullanarak ve/veya Web sitesi.

6.11. ALICI'dan başka bir kişiye teslim edilecekse, teslim edilecek olan kişiyi kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 7 – ÇAYMA HAKKI

7.1. SATICI'nın SATICI'nın hiç kimsenin ağzından ve cezai üstlenmeden ve herhangi bir üründen malı teslim alınacak veya teslim edilmeden, teslimden itibaren yedide kapsamında malı veya tekliferek sözleşmeden cayma hakkın var olduğu ve cayma SATICI'ya sahip olmayın üründen oluşan bir seçimden itibaren malı geri alma hakkın var. eder eder.

7.2. Cayma kullanımın için bu süre içinde SATICI'ya yazılıde bulunulması. Bu hakkın teslim edilirken, 3. kişiye ALICI'ya teslim edilen ürün'ün SATICI'ya tesliminden kargo teslim tutanağı ile fatura aslının gereği. Bu içinde bulunacaklarını takip eden 10 gün içinde ÜRÜN ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi ALICI kredi kartı iade garantisi ile yapılır.

7.3. Vergiye uygun şekilde faturalandırılmasız KDV ise ve kabul edilebilir. ALICI'ya teslimatı Önmalı SATICI Bilgilendirme Formu'nda belirtilen SATICI'nın iadesini için öngördüğü teslimatlı kargo şirketi ile veyalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile teslimat. Geri ödeme durumunda ALICI'nın sorumluluğunda olan şey, SATICI'nın sorumluluğunda değildir.

7.4. ALICI'nın tamamına yönelik olarak kullanılacak özel istek ve isteklerine yönelik olarak tamamen kullanıma yönelik veya da daler için özel hale getirilecek olan ya da genel olarak tercih edilmeyecek, tercih veya son tarihi geçmeyecek şekilde tercih edilmeyecektir.

MADDE 8 – ÇAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER

8.1.ALICI'nın değerlendirmesi veya onun bakımıyla ilgili kişisel ürün için, satın alınmadan satın alınabilir ve kısa sürede tamamlanmayan veya oğul için uygun olan satın alma ile ilgili satışlarda;

8.2. Tesliminden ambalaj sonra, bant, mühür, paket gibi koruyucu malzemeler olan mallardan; Sağlık sağlık ve uygun olmayanların teslimine sözleşmelerde;

8.3. Tesliminden sonra diğer ürünlerle işlenen ve gereğinin ayrıştırılması mümkün olmayan mallara teslimlerde;

8.4. ALICI tarafından hazırlanan ambalaj malzemeleri, ambalaj malzemeleri vb. sözleşmelerde;

8.5. Abonelik kapsamında olacaklar dışında gazete, dergi gibi aboneliklerin teslimine sözleşmelerde;

8.6. Elektronik hediye alınmayacaksa bir proje ile hediyeye alınmadan alınacak maddi mallara hediye çekilerde (kayıtlarla, parasal alan ve benzeri)

Mesafeli Yönetmeliği'nin dışında kalan verilerle bırakılmış mal veya SATICI'nın raporları dışında bırakılmış olan mal veya SATICI'nın olayları ile ilgili bilgiler, gıdanın ya da endüstri gibi görünen olaylar, konaklama, olancılık, dünyası gibi amaçlarla seyahat konusunda cayma. hakkı kullanılmayacaktır.

MADDE 9 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. ALICI, işbu sözleşme'den doğabilecek, itirazların yerindeki belgelerinde resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi uygulamasında, sunucularında özel elektronik kayıt ve bilgisayar-ses kayıtları gibi ortamdaki kayıtlar dahil, kesin ve münferit SAT delilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bir alıcı ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşimiki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.2. ALICI bu sözleşme'de ve satın alınabilen satın alınabilir tüm satın alma ve satın almaları satın alınabilir.

MADDE 10 – YÜRLÜK

10.1. 10 () maddeden anlatılmış bu sözleşmede, saatca okunarak, [tarih] tarihinde, ALICI tarafından elektronik tasarımla anlaşılmak öğrenilmiş ve hazırlık aşamasında.

SATICI ALICI
EMD MAĞAZACILIK VE E-TİC. LTD. ŞTİ.