(Güncelleme Tarihi: 07.04.2020)

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 3. maddesi uyarınca, www.yirmiyedikuzguncuk.com alan adının sahibi olarak EMD Mağazacılık ve E-Ticaret Ltd. Şti. (“Yirmiyedi Kuzguncuk”) ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü burada bildirilir.

Künye

Şirket Adı                : EMD Mağazacılık ve E-Tic. Ltd. Şti.
Kayıtlı İş Yeri           : Üryanizade Sk. No:27 Kuzguncuk, Üsküdar, İstanbul, Türkiye
Vergi Dairesi          : Üsküdar
Vergi Numarası      : 3332024328
MERSIS                   : 0333202432800001
E-posta                   : info@yirmiyedikuzguncuk.com

Web sitemize üye olarak ve/veya alım işlemlerini gerçekleştirerek Kullanım Şartları ile KVKK Aydınlatma ve Gizlilik Politikasını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce bizimle sitemizde belirtilen iletişim kanallarından irtibata geçmenizi öneririz. Sitemizden alışveriş yaparak ve siparişinizi onaylayarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile sitemizden alım yaptığınızda ürün teslimatları ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan hükümlerin, Kullanıcı Sözleşme’sindeki maddeler de dahil ancak bunlarla sınırlı kalmayarak, aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

Siparişinizi onaylayarak; alışveriş yapmadan önce; a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) satın aldığınız ürüne/hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları c) ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne istinaden hangi durumlarda cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile “satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

Ürün/Hizmet ile İlgili Şart ve Koşullar

1. Yirmiyedikuzguncuk.com, bir alışverişi sitesi olarak, ürününü satın aldığınız tasarımcı adına satış yapar ancak satış fiyatlarını belirleme konusunda hak ve yetkiye sahip değildir.

2. Yirmiyedikuzguncuk.com, ürün satışı aracılığından doğan hizmet bedeli dışında, biletlere/bilet satışlarına , ürünlere/ürün satışlarına ve/veya etkinliklere ve/veya ürünlere ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. Siz, Yirmiyedikuzguncuk.com’un sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, Yirmiyedikuzguncuk.com’u sorumlu kabul etmeyeceğinizi önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

3. Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemez iseniz, “elektronik ileti gönderilmesi” bölümündeki onay işaretini kaldırmanız gerektiğini hatırlatırız. Ayrıca, dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme hakkına da sahipsiniz. Buna karşın, kendinizle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da belirtiriz.

Hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair sizlerin bilgilendirilerek ve size reddetme imkânı sağlanarak iletişim bilgilerinizin edinilmiş olması hâlinde, önceden izniniz alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür.

Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkınız saklıdır ve bu talebinizin tarafımıza her türlü yolla iletilmesi yeterlidir.

4. İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra, Yirmiyedikuzguncuk.com tarafından saklanmakta olup, bu sözleşmeye, sitemizin bilgilendirme bölümünden kolayca erişebilirsiniz. Dilerseniz, sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasına da kolayca erişebilirsiniz. Dolayısı ile sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının sizler tarafından kolayca sağlanmasına ve saklanmasına imkan sağlandığını bilmenizi isteriz. Sözleşmeye erişiminiz, sitemize erişimin sağlanması ile doğru orantılı olacak şekilde devam edecektir.

5. Sitemizin kullanımına ve işbu sözleşmeye dair gizlilik kuralları, bilgilendirme bölümünde “KVKK Aydınlatma ve Gizlilik Politikası” kısmında detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda, Aydınlatma hükümlerini dikkatlice okumanızı, incelemenizi ve farklı talepleriniz var ise tarafımıza bildirmeniz gerekeceğini bilgilerinize sunarız. Aydınlatma, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbu Sözleşmeyi ve/veya siparişi onaylayarak, Aydınlatma hükümlerini de kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.

6. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile alışveriş yaparak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

7. Yirmiyedikuzguncuk.com, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Kişisel bilgilerinizin tasarımcı ile bile paylaşılmasını istemez iseniz, siparişi tamamlamadan önce bizlere info@yirmiyedikuzguncuk.com email adresinden ulaşmanız gerekmektedir. Ayrıca, kişisel verilerinizin muhafazasına ve kullanımına dair detaylı bilgilerin tümüne, Sitemizin, bilgilendirme bölümünde yer alan “KVKK Aydınlatma ve Gizlilik Politikası” bölümünden ulaşabileceğinizi belirtir,, Aydınlatma’nın işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleriz.

8. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. Yirmiyedikuzguncuk.com, satın alımdan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz.

İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da ürün satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulhen gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden alışveriş yapan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün, “yetki sözleşme” mahiyetinde bir hüküm olduğunu da belirtiriz.